Zmluvy od 01.01.2011

P.č.

Číslo dokladu

Dátum

  17.     15/12  Zmluva o nájme nebytových priestorov 22.01.2015
  18.     15/15  Darovacia zmluva U .S . Steel 28.01.2015
  19.     15/16  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 20.03.2015
  20.     15/20  Dodatok č.1 k zmluve č. 12/120 05.12.2014
  21.     15/26  Darovacia zmluva "Dávid" 10.03.2015
  22.     15/51  Zmluva o dielo-oprava skladových priestorov a toaliet 06.07.2015
  23.     15/88  Darovacia zmluva maliarské stojany 28.09.2015
  24.     15/96  Darovacia zmluva knihy 09.11.2015
  25.     15/105  Dodatok č.3 k zmluve č : 2010000676 28.12.2015
  26.     16/3 Darovacia zmluva USS 19.01.2016
  27.     16/72 Dodatok č.1 k zmluve 16-2015 15.12.2016
  28.     17/1 Darovacia zmluva č.18-2017 13.01.2017
  29.     17/10 Zmluva o dielo č.ZUŠ-VO0201710-2017 13.07.2017
  30.     17/11 Dodatok č4 k zmluve 2010000676 22.07.2017
  31.     17/12 Darovacia zmluva c.ZUS- VO/2017/12 09.11.2017
 32.     17/13 Zmluva o poskytovaní služieb 14.12.2017
 33     18/1 Darovacia zmluva U.S.Steel 11.1.2018
 34..     18/2 Komisionárska zmluva 16.3.2018
 35.     18/3 Zmluva so sprostredkovatelom spracovania osobných údajov 04.06.2018
 36.     18/4 Rekonštrukcia výstavných priestorov Galérie školy 20.11.2018
 37.     18/5 Darovacia zmluva knihy  09.11.2018
 38.     19/1 Servisna zmluva 14.01.2019
 39.     19/2 Darovacia zmluva U.S.Steel 22.01.2019
 40.     19/3 Zmluva -OOU 08.02.2019
 41.     19/4 Zmluva  o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby 14.03.2019
 42.     19/5 Zmluva o spracovaní OU-účtov 06.06.2019
 43.     19/6 Zmluva o spracovaní OU-PaM 06.06.2019
 44.     19/7 Zmluva o spracovaí OU-VO 06.06.2019
 45.     19/8 Zmluva o spracovaní OU-BOZP 06.06.2019
  46.     19/9 Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb-Telekom 14.10.2019
  47.     19/10 Zmluva o spolupráci Kunsthalle v Košiciach 16.10.2019
  46.     19/11 Darovacia zmluva 43 ks. kníh 29.11.2019
  47     19/12  iZUŠ Zmluva so sprostretkovatelom spracovania OS 01.12.2019
  48.     19/13 ZuŠ sublimačná zmluva 01.12.2019
  49.     19/14  Zmluva o poskytovaní služieb VO 01.12.2019
  50.     19/15 Dohoda o ukončení zmluvy č.16/2015 10.12.2019
  .