Základná umelecká škola-výtvarný odbor , Kováčska 43 , Kosice
                                                                                                                            Povinné zverejnovanie zmlúv rok 2020

 P.č    Zmluva
  zverejnená
     dňa
   Názov zmluvy   Číslo zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
PO-obchodné meno
FO-obchodné meno,
titl.meno priezvisko
     Adresa
   PO-sídlo
   FO-miesto podnikania
        IČO   Celková hodnota
  predmetu zmluvy
  SUMA s DPH v
  Dátum      uzavretia/udelenie
  súhlasu s
  uzavretím zmluvy
  Dátum
  nadobodnutia
  účinnosti
    zmluvy
  Dátum skončenia      planosti zmluvy
 
     1.   13.2.2020  Licenčná zmluva  2020/1  VEMA, s.r.o   Plynárenská 7/C,
 821 09 Bratislava
 31355374  390,00 €  
 12/2019
  01.01.2020  31.12.2020
     2.   09.03.2020  Dodatok č .5 k zmluve  č.2010000676
  o zverení majetku
  mesta do správy
 2020/2  Mesto Košice  Tr.SNP 48/a, 040 11
  040 11 Košice
 691135  60 887,33 €  28.02.2020  10.03.2020
    3. 18.06.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
 2020/3  Slovak Telekom. a.s  Bajkalska 28
 817 62 Bratislava
 35763469  33,00€  18.6.2020  18.06.2020  18.06.2022
    4.  15.10.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb
 2020/4  Slovak Telekom. a.s Bajkalska 28
817 62 Bratislava
 35763469  23,90 €  15.10 2020  15.10.2020
    5.  21.12.2020 Zmluva o poskytovaní dôverihodnej
služby vydávania certifikátov
         č.202014713
 2020/5  Design.a.s Záhradnicka 151
821 08 Bratislava
35975946  21.12.2020  21.12.2020
                                                                                                                                                                        rok 2021
    1.  15.1.2021       Licenčná zmluva   2021/1  Solitea Slovensko,a.s  Plynárenska 7/c
 821 09 Bratislava
 36237337  404,76     12/2020  01.01.2021  31.12.2021
    2.  01.04.2021 Dodatok č. 6 k  zmluve
č.2010000676
o zverení majetku
mesta do správy
 2021/2  Mesto Košice  Tr.SNP 48/a,
 040 11 Košice
 691135  58.926,02 €   23.03.2021  01.04.2021
     3.  02.10.2021 Darovacia zmluva  2021/3  Čećejovce  Hlavna 152/37  70 €   02.10.2021   02.10.2021
     4. 16.12,2021 Zmluva o poskytnutí služieb
zodpovedná osoba
 2021/4 CUBS,s.r.o Mudronova 29 .
04001 Košice
  46943404  19.0 €/mesiac  16.12.2021  01.01.2022
                                                                                                                                                                         rok 2022
     1.  07.02.2022 Licenčná zmluva   2022/1   Solitea Slovensko ,a.s  Plynárenska 7/c
821 09 Bratislava
36237337  418.08 €  12/2021  01.01.2022  31.12.2022
     2.    23.02.2022 Dodatok č. 7 k zmluve 2010000676  2022/2  Mesto Košice  Tr. SNP 48/a  
 040 11 Košice
 691135  64.766,59 €  18.02.2022   23.02.2022
 3.  25.03.2022 Zmluva o diele-vypracovanie aktualizácia
 2022/3  CUBS plus s.r.o  Mudroňova 29
040 01 Košice
 46943404  180€  25.03.2022  25.03.2022
.