Objednávky 

P..

íslo dokladu

Predmet zmluvy

Dátum

                            Objednávky od 01.01.2016
83. 16/O1 Stravenky 14.01.2016
84. 16/O2 Stravenky 22.01.2016
85. 16/O3 ŠEVT 09.02.2016
86. 16/O4 SSŠ 09.02.2016
87. 16/O5 SECO 11.02.2016
88. 16/O6 Stravenky 24.02.2016
89. 16/O7 Stravenky 29.03.2016
90. 16/O8 Deratizácia 07.04.2016
91. 16/O9 Stravenky 25.04-2016
92. 16/O10 Stravenky 24.05.2016
93. 16/O11 Ševt 07.07.2016
94. 16/O12 Stravenky 08.07.2016
95. 16/O13 Kniha 15.07.2016
96. 16/O14 Stravenky 09.09.2017
97. 16/O15 Vamoš 21.09.2016
98. 16/O16 Stravenky 03.10.2016
99. 16/O17 Pece 04.10.2016
100. 16/O18 Vidok 18.10.2016
101. 16/O19 Pece 18.10.2016
102. 16/O20 Obalex 08.11.2016
103. 16/O21 Deratizácia 15.11.2016
104. 16/O22 Livonec 16.11.2016
105. 16/O23 Semanco 21.11.2019