Faktúry ZUŠ Kováčska 43 Košice v roku 2016.
P.č. Číslo dokladu Organizácia Dátum
 1.  16/F1 Telekom 11.01.2016
 2.  16/F2 Vema 11.01.2016
 3.  16/F3 Stravenky 15.01.2016
 4.  16/F4 SPP-zemný plyn 15.01.2016
 5.  16/F5 SPP2-zemný plyn 15.01.2016
 6.  16/F6 ZŠ-LN-KE-obedy 18.01.2016
 7.  16/F7 VSE-elek.energia 21.01.2016
 8.  16/F8 Stravenky 26.01.2016
 9.  16/F9 Škola-časopis 26.01.2016
10.  16/F10 Mobil 26.01.2016
11.  16/F11 VVS-vod.stoč 27.01.2016
12.  16/F12 SPP-zemný plyn 03.02.2016
13.  16/F13 Telecom-mobil 08.02.2016
14. 16/F14 SSŠ-stred.služ.škole 08.02.2016
15. 16/F15 ZŠ-LN-KE-obedy 08.02.2016
16. 16/F16 VSE-elek.energia 09.02.2016
17. 16/F17 ŠEVT 11.02.2016
18. 16/F18 SECO 22.02.2016
19. 16/F19 Stravenky 26.02.2016
20. 16/F20 Mobil 01.03.2016
21. 16/F21 SPP-zemný plyn 02.03.2016
22. 16/F22 ZŠ-LN-KE-obedy 03.03.2016
23. 16/F23 Telekom 07.03.2016
24. 16/F24 SSŠ-stred.služ.škole 17.03.2016
25. 16/F25 VSE-elek.energia 17.03.2016
26. 16/F26 BOZP 29.03.2016
27. 16/F27 Stravenky 30.03.2016
28. 16/F28 Telekom 01.04.2016
29. 16/F29 SPP-zemný plyn 04.04.2016
30. 16/F30 SSŠ-stred.služ.škole 05.04.2014
31. 16/F31 Telekom-telefon 06.04.2016
32. 16/F32 ZŠ-LN-KE-obedy 07.04.2016
33. 16/F33 Deratizácia 07.04.2016
34. 16/F34 SSŠ-stred.služ.škole 07.04.2016
35. 16/F35 VSE-elek.energia 15.04.2016
36. 16/F36 VVS-vodné,stočné 22.04.2016
37. 16/F37 Stravenky 25.04.2016
38. 16/F38 Telekom 09.05.2016
39. 16/F39 SPP-zemný plyn 09.05.2016
40. 16/F40 Telekom-tel. 09.05.2016
41. 16/F41 SSŠ-stred.služ.škole 09.05.2016
42. 16/F42 ZŠ-LN-KE-obedy 11.05.2016
43. 16/F43 VSE-elek.energia 18.05.2016
44. 16/F44 Stravenky 24.05.2016
45. 16/F45 SPP-zemný plyn 03.06.2016
46. 16/F46 ZŠ-LN-KE-obedy 03.06.2016
47. 16/F47 Telekom-mobil 03.06.2016
48. 16/F48 Telekom-telefon 06.06.2016
49. 16/F49 SSŠ-stred.služ.škole 08.06.2016
50. 16/F50 VSE-elek.energia 10.06.2016
51. 16/F51 BOZP 28.06.2016
52. 16/F52 WEB-stránka 28.06.2016
53. 16/F53 Telekom-mobil 01.07.2016
54. 16/F54 Telekom-telefón 04.07.2016
55. 16/F55 SPP-zemný plyn 04.07.2016
56. 16/F56 Stravenky 11.07.2016
57. 16/F57 SSŠ-stred.služ.škole 13.07.2016
58. 16/F58 VSE-elek.energia 15.07.2016
59. 16/F59 VVS-vodné,stočné 27.07.2016
60. 16/F60 Telekom 21.07.2016
61. 16/F61 SPP-zem.plyn 01.08.2016
62. 16/F62 Telecom 08.08.2016
63. 16/F63 SSŠ-str.služ.škole 10.08.2016
64. 16/F64 VSE-elek.energia 18.08.2016
65. 16/F65 SPP-zem.plyn 05.09.2016
66. 16/F66 Telecom 05.09.2016
67. 16/F67 Telecom 05.09.2016
68. 16/F68 SSŠ-stred.slž.škole 09.09.2016
69. 16/F69 ZŠ-LN-KE-obedy 12.09.2016
70. 16/F70 Stravenky 19.09.2016
71. 16/F71 VSE-elek.energia 26.09.2016
72. 16/F72 BOZP 26.09.2016
73. 16/F73 Abov 28.09.2016
74. 16/F74 Telecom 03.10.2016
75. 16/F75 Stravenky 03.10.2016
76. 16/F76 Spp-zem.plyn 04.10.2016
77. 16/F77 Telecom 04.10.2016
78. 16/F78 ZŠ-LN-KE-obedy 10.10.2016
79. 16/F79 SSŠ-stred.služ.škole 10.10.2016
80. 16/F80 BOZP 14.10.2016
81. 16/F81 Šamaj-bozp 14.10.2016
82. 16/F82 Pece 14.10.2016
83. 16/F83 Revizia plynu 17.10.2016
84. 16/F84 VSE-elek.energia 17.10.2016
85. 16/F85 Hlina 20.10.2016
86. 16/F86 VVS-vod.stočné 20.12.2016
87. 16/F87 Stravenky 27.10.2016
88. 16/F88 Telecom 02.11.2016
89. 16/F89 SPP-zem.plyn 03.11.2016
90. 16/F90 Telecom 07.11.2016
91. 16/F91 LN-ZŠ-KE-obedy 08.11.2016
92. 16/F92 SSŠ-stred.služ.škole 14.11.2016
93 16/F93 Deratizácia 15.11.2016
94. 16/F94 VSE-elek.energia 18.11.2016
95. 16/F95 Vidok 25.11.2016
96. 16/F96 SSŠ-stred.služ.škole 28.11.2016
97. 16/F97 Abov 02.12.2016
98. 16/F98 Telecom 02.12.2016
99. 16/F99 SPP-zem.plyn 02.12.2016
100. 16/F100 Stravenky 02.12.2016
101. 16/F101 ZŠ-LN-KE-obedy 02.12.2016
102. 16/F102 Telecom 05.12.2016
103. 16/F103 Časopis 07.12.2016
104. 16/F104 Semanco 07.12.2016
105. 16/F105 SSŠ-stred.služ.škole 08.12.2016
106. 16/F106 BOZP 08.12.2016
107. 16/F107 Vamoš 14.12.2016
108. 16/F108 Kamery 15.12.2016
109. 16/F109 VSE-elek.energia 15.12.2016
110. 16/F110 Livonec-revízia 20.12.2016
111. 16/F111 PC-technika 20.12.2016
112. 16/F112 Výkresy 29.12.2016